Polityka społeczna i gospodarcza

Social and Economic Policy

2018L

Kod przedmiotu1960S1-PSIG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty poruszające treści ekonomiczne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu ekonomii
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń jest aktywne rozwijanie i pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących polityki społecznej i gospodarczej
Opis wykładówPojęcie, cele i zadania polityki społecznej i gospodarczej. Kierunki i dylematy polityki społcznej i gospodarczej w Polsce. Wybrane przykłady poliyki gospodarczej i społcznej w UE. Podmioty odpowiedzialne za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej i gospodarczej
Cel kształceniaCelem kształcenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu procesów społecznych i gospodarczych
Literatura podstawowa1) red. M. Lavalette, A. Pratt, , Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy , Warszawa, 2010 2) J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa, 2005 3) red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, , Warszawa, 2008 4) red. B. Winiarski,, Polityka gospodarcza, Warszawa, 2002 5) K. Głębicka, M. Brewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, 2017r., tom 2) Rysz-Kowalczyk, Leksykon polityki społecznej, 2001r., tom
Uwagi