Terroryzm a bezpieczeństwo państwa

Terrorism and State Security

2019Z

Kod przedmiotu1960S1-TABP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodsatawowa znajomość nt. systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńZagrożenie terrorystyczne w Europie Terroryzm bliskowschodni. Terroryzm na kontynencie afrykańskim. Terroryzm w Azji. Al-Kaida i Państwo Islamskie
Opis wykładówGeneza terroryzmu. Rodzaje terroryzmu. Przyczyny współczesnego terroryzmu. Skutki terroryzmu dla bezpieczeństwa państw. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu. Psychologiczne przesłanki terroryzmu
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedsatwienie wiedzy na temat wpływu terroryzmu na bezpieczeństwo państwa.
Literatura podstawowaAdamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007 r.,Bukowski St., Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia, Wydawnictwo: AP, Słupsk 2010 r.,upryjak M. „Prewencja antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń”, wyd. Wolumina.pl, Szczecin 2010 r.
Literatura uzupełniająca1) S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017., tom 2) Ch. Townshend, Terroryzm, Łódź 2017, tom 3) B. Hołyst, Terroryzm. T.1, Warszawa 2011., tom
Uwagi