Technologia informacyjna

Information technology

2017L

Kod przedmiotu1960S1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac naukowch i zadań wynikających z toku studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz przyszłej pracy zawodowej: 1) Edytory tekstu – tworzenie, formatowanie i drukowanie dokumentów; kopiowanie i przenoszenie fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy różnymi dokumentami, praca z tabelami, umieszczenie w tekście obrazów i grafik, tworzenie automatycznego spisu treści i korespondencji seryjnej, stosowanie się do zasad pisania prac naukowych; 2) Arkusz kalkulacyjny – rozumienie pojęcia „arkusz kalkulacyjny”, tworzenie, formatowanie, modyfikacja i zastosowanie arkusza w wybranych obszarach wiedzy, tworzenie standardowych formuły, użycie funkcji matematycznych, statystycznych, tekstowych, logicznych oraz daty i czasu, tworzenie i formatowanie wykresów, arkusz kalkulacyjny jako baza danych; 3) Grafika prezentacyjna – tworzenie prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem podstawowych zasad tzw. „prezentacji dla prelegenta”.
Opis wykładówbrak wykładów
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami występującymi w trakcie pracy z komputerem, zrozumienie zasad działania i sposobów wykorzystywania komputera oraz oprogramowania użytkowego, a także przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w celu poszukiwania, wykorzystywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł oraz w celu rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, 2011r., "ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2) M. Kopertowska-Tomczak, 2011r., "ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 3) M. Kopertowska-Tomczak, 2011r., "ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Literatura uzupełniająca1) A. Żarowska, W. Węglarz, ECDL na skróty, t. , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s.
Uwagibrak