Bezpieczeństwo międzynarodowe na początku XXI wieku

International security in XXI century

2019L

Kod przedmiotu1960N1-BMIEDZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, t. , , 2012, s. 2) Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, t. , , 2009, s. 3) Gołębiewski, Anatomia bezpieczeństwa, t. , , 2015, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi