Cyberterroryzm

Cyberterrorism

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-CYBER
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePolityka bezp. UE; system bezp. narodowego; bezp. informacyjne; geopolit. uwarunkowania bezp. Polski
Wymagania wstępneZaliczony 2 rok
Opis ćwiczeńAtaki cyberterrorystyczne (na przykładach). Wojny internetowe. Bezpieczeństwo informacyjne. Konwencja o cyberprzestępczości.
Opis wykładówDefiniowanie "cyberterroryzmu". Cyberterroryzm jako nowe oblicze terroryzmu. Propaganda i komunikacjia. Internet jako broń. "Systemy krytyczne" i przykłady naruszeń bezpieczeństwa. Cyberterroryzm w doktrynie obronnej USA. NATO a cyberterroryzm. Polska obrona cyberprzestrzeni - strategia i doktryna cyberbezpieczeństwa RP.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z problematyką terroryzmu w odmianie "cyber".
Literatura podstawowa1) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., "Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie", wyd. ASPRA-JR 2003, Warszawa, 2) Lakomy M., "Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw", Uniw. Śląski 2015, Katowice, 3) Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R. (red.), 2011r., "Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat", wyd. Difin Warszawa, s. 437-448, 4) Adamski J., 2007r., "Nowe technologie w służbie terrorystów", wyd. Trio Warszawa, s. 91-146, 5) Madej M., 2007r., "Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego", wyd. PISM Warszawa, s.323-383, 6) Jemioła T., Kisielnicki J., Rajchel K. (red.), 2009r., "Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku", wyd. WSIZiA Warszawa, 7) Madej M., Terlikowski M. (red.), 2009r., "Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa", wyd. PISM Warszawa.
Literatura uzupełniająca1) Liedel K., wyd. Adam Marszałek, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, 2006r., tom 2) Bednarek J., Andrzejewska A, wyd. Żak, Cyberświat - możliwości i zagrożenia, 2009r., tom
Uwagi