Geografia

Geography

2017Z

Kod przedmiotu1960N1-GEOG
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu geografii, znajomość mapy Polski i świata, umiejętność czytania map
Opis ćwiczeńgeografia regionów świata, rozpoznawanie na mapie kontynentów najważniejszych obiektów geograficznych
Opis wykładówpojęcie geografii, subdyscypliny geografii
Cel kształceniarozwinięcie teoretycznej wiedzy z zakresu geografii, rozwinięcie umiejętności czytania mapy oraz zdobywania i interpretacji tak zdobytych informacji
Literatura podstawowa. Carlo Jean, Geopolityka, Wrocław 2003; 2.Stanisław Otok, Geografia polityczna, Warszawa 1997; 3.Jadwiga Bohdanowicz, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, Gdańsk 2000; 4.Zbigniew Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006. 5. Jakub Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010
Literatura uzupełniająca1) J. Makowski (red.), Geografia regionalna świata, t. , Warszawa, 2017, s.
Uwagi-