Polityka bezpieczeństwa UE

Security Policy of the European Union

2018Z

Kod przedmiotu1960N1-PBUE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Małuszyńska (red.), Unia Europejska 2014 + , t. , Difin, Warszawa, 2015., s. 2) I. Słomczyńska, 1. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, t. , Lublin, 2007, s. 3) Żukowski A., Hartliński M., Modzelewski W. T., Więcławski J. (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeństwa europejskiego, t. , INP, UWM Olsztyn, 2015, s. 4) R. Podgórzyńska, Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, t. , A. Marszałek, Toruń, 2009, s. 5) J. Barcz, Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji , t. , Wolters Kluwer, Warszawa, 2015, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi