Przedmiot do wyboru

Monographic Lecture

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-PDW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Haman J., Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier , Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2014 2) Kozielecki J., Konflikt teoria gier i psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1970 3) Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 4) Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, t. Tom V, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 5) Pietraś Z.J., Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu. Wydawnictwo UMCS, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi