Przedmiot do wyboru

Monographic Lecture

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-PDW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaHaman J., Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2014; Kozielecki J., Konflikt teoria gier i psychologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1970; Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000, ; Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu, Wydawnictwo UMCS, 1997, Tom V.
Literatura uzupełniająca
Uwagi