Strategia bezpieczeństwa

Strategy of security

2018Z

Kod przedmiotu1960N1-SBEZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej, wiedza z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńklasycy myśli strategicznej, strategia bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym, współczesna strategia bezpieczeństwa Polski
Opis wykładówpojęcie strategii bezpieczeństwa, ewolucja pojęcia strategia, cykl strategiczny, strategie bezpieczeństwa państw świata
Cel kształceniazapoznanie się z myślą strategiczną, zaznajomienie studentów z głównymi uwarunkowaniami strategii bezpieczeństwa Polski, opanowanie umiejętności budowania strategii bezpieczeństwa państwa
Literatura podstawowa1) Koziej Stanisław, 2006r., "Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku", wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2) Kuźniar Roman, 2005r., "Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki", wyd. Scholar, 3) Balcerowicz Bolesław, 1999r., "Sojusz a obrona narodowa", wyd. Bellona, 4) Beaufre A., 1968r., "Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia", wyd. MON, 5) brzeziński Zbigniew, 1998r., "Wielka szachownica", wyd. Świat Książki.
Literatura uzupełniająca
Uwagi-