Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-SEMDYP2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski Waldemar, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, t. , , 2008, s. 2) Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, t. , , 2003, s. 3) Korzeniowski Ryszard, Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, t. , , 2013, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi