Służby specjalne a terroryzm

Special Services and Terrorism

2019L

Kod przedmiotu1960N1-SST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorowski Zbigniew , 2013r., " Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego", wyd. warszawa, 2) Rdzanek Grzegorz (red.) , 2009r., " Służby specjalne : przeszłość i teraźniejszość", wyd. warszawa, 3) Cymerski Jarosław, 2013r., " Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi