Terroryzm międzynarodowy

International Terrorism

2018L

Kod przedmiotu1960N1-TERM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodsatawowa znajomość nt. systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńZagrożenie terrorystyczne w Europie Terroryzm bliskowschodni. Terroryzm na kontynencie afrykańskim. Terroryzm w Azji. Al-Kaida i Państwo Islamskie
Opis wykładówGeneza terroryzmu. Rodzaje terroryzmu. Przyczyny współczesnego terroryzmu. Skutki terroryzmu dla bezpieczeństwa państw. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu. Psychologiczne przesłanki terroryzmu
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedsatwienie wiedzy na temat wpływu terroryzmu na bezpieczeństwo państwa.
Literatura podstawowa1. Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk, Geografia bezpieczeństwa, Warszawa 2004; 2.Stanisław Otok, Geografia polityczna, Warszawa 1997; 3.Ryszard Jakubczak, Ryszard Radziejowski, Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, Warszawa 2011;
Literatura uzupełniająca1) S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017., tom 2) Ch. Townshend, Terroryzm, Łódź 2017, tom 3) B. Hołyst, Terroryzm. T.1, Warszawa 2011., tom
Uwagi