Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat przed obsługa dyplomów

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Europy środkowej i wschodniej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Geografia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wiedza o państwie i prawie
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Prawa człowieka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoria bezpieczeństwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Metody i techniki badań społecznych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Współczesne systemy polityczne
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Polityka bezpieczeństwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawne podstawy bezpieczeństwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
System bezpieczeństwa narodowego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Organizacja i zarządzanie
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo informacyjne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ekonomia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Międzynarodowe stosunki wojskowe
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Polityka bezpieczeństwa UE
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Strategia bezpieczeństwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia współczesna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Media w zarządzaniu kryzysowym
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Międzynarodowe stosunki polityczne
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Polityka społeczna i gospodarcza
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Terroryzm międzynarodowy
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Prawo międzynarodowe publiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Zarządzanie kryzysowe
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Cyberterroryzm
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Administracja
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Stosunki dyplomatyczne i konsularne
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Współczesne zagrożenia cywilizacyjne i społeczno-ekonomiczne dla regionu warmii i mazur
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Bezpieczeństwo międzynarodowe na początku XXI wieku
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Służby specjalne a terroryzm
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wojny i konflikty międzynarodowe
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0