Logika

Logic

2017L

Kod przedmiotu1960S1-LOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępnebrak wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńPodstawy klasycznego rachunku zdań. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Konsekwencja logiczna. Uzasadnianie twierdzeń. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Wynikanie logiczne. Sztuka argumentacji. Wypowiedź argumentacyjna. Ćwiczenia w budowaniu argumentów.
Opis wykładówDziały logiki: logika formalna, semiotyka, ogólna metodologia nauk. Podstawowe pojęcia dotyczące języka. Wybrane kategorie wyrażeń. Zdanie w sensie logiki, zasada sprzeczności, wybrane antynomie. Klasyczny rachunek zdań. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Uzasadnianie twierdzeń: wynikanie logiczne, wynikanie logiczne a analityczne, wynikanie a wnioskowanie, rodzaje wnioskowań. Definicje wyrażeń: rodzaje definicji, błędy w definiowaniu. Sztuka argumentacji: erystyka, retoryka, perswazja. Elementy logiki formalnej a sztuka przekonywania.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności logicznego myślenia, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.
Literatura podstawowa1) Hołówka T, 2005r., "Kultura logiczna w przykładach", wyd. PWN, 2) Kochan M., 2007r., "Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach", wyd. Znak, 3) Korolko M. , 2001r., "Retoryka i erystyka dla prawników", wyd. Wydawnictwa Prawnicze PWN , 4) Malinowski A.(red), 2009r., "Logika dla prawników", wyd. LexisNexis, 5) Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., 2005r., "Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentacji", wyd. PWN, 6) Szymanek K., 2005r., "Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny", wyd. PWN, 7) Trzęsicki K., 1996r., "Logika, nauka i sztuka", wyd. Temida 2, 8) Wajszczyk J., 2001r., "Wstęp do logiki z ćwiczeniami", wyd. UWM , 9) Wiszniewski A, 1994r., "Jak przekonująco mówić i przemawiać", wyd. PWN, 10) Ziembiński Z., 2009r., "Logika praktyczna", wyd. PWN.
Literatura uzupełniająca1) Cialdini R., Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego., wyd.One Press 2011r,, 10) Wajszczyk J., Jestem więc myślę. Łamigłówki logiczne., wyd.Książka i Wiedza 2003r,, 2) Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy., wyd.PWN 1995r,, 3) Malinowski A., Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny., wyd.LexisNexis 2004r,, 4) Nieznański E., Logika. Podstawy , język, uzasadnianie., wyd.C.H.Beck 2006r,, 5) Omyła M., Zarys logiki., wyd.WSiP Warszawa 1995r,, 6) Perelman CH., Logika prawnicza. Nowa retoryka., wyd.PWN 1984r,, 7) Pinkalski Z., Logika testy i zadania., wyd.Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o 2007r,, 8) Piotrowski R., Logika elementarna dla szkół akademickich, wyd.Akademickie DIALOG 2005r,, 9) Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, wyd.PWN 1999r,
UwagiCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności myślenia logicznego, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.