Logika

Logic

2017L

Kod przedmiotu1960S1-LOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępnebrak wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńPodstawy klasycznego rachunku zdań. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Konsekwencja logiczna. Uzasadnianie twierdzeń. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Wynikanie logiczne. Sztuka argumentacji. Wypowiedź argumentacyjna. Ćwiczenia w budowaniu argumentów.
Opis wykładówDziały logiki: logika formalna, semiotyka, ogólna metodologia nauk. Podstawowe pojęcia dotyczące języka. Wybrane kategorie wyrażeń. Zdanie w sensie logiki, zasada sprzeczności, wybrane antynomie. Klasyczny rachunek zdań. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Uzasadnianie twierdzeń: wynikanie logiczne, wynikanie logiczne a analityczne, wynikanie a wnioskowanie, rodzaje wnioskowań. Definicje wyrażeń: rodzaje definicji, błędy w definiowaniu. Sztuka argumentacji: erystyka, retoryka, perswazja. Elementy logiki formalnej a sztuka przekonywania.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności logicznego myślenia, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.
Literatura podstawowa1) Hołówka T., Kultura logiczna w przykladach , Wydawnictwo PWN, 2005 2) Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo Znak, 2007 3) Korolko M. , Retoryka i erystyka dla prawników, Wydawnictwa Prawnicze PWN , 2001 4) Malinowski A., Logika dla prawników, LexisNexis, 2009 5) Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentacji, Wydawnictwo PWN, 2005 6) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo PWN, 1996 7) Trzęsicki K., Logika, nauka i sztuka, Temida 2, 1996 8) Wajszczyk J. , Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, 2001 9) Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Wydawnictwo PWN, 1994 10) Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wydawnictwo PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) Cialdini R., Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego., One Press, 2011 2) Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy., PWN, 1995 3) Malinowski A., Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny., LexisNexis, 2004 4) Nieznański E., Logika. Podstawy , język, uzasadnianie., C.H.Beck, 2006 5) Omyła M., Zarys logiki., WSiP Warszawa, 1995 6) Perelman CH., Logika prawnicza. Nowa retoryka., PWN, 1984 7) Pinkalski Z., Logika testy i zadania., Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o, 2007 8) Piotrowski R., Logika elementarna dla szkół akademickich, Akademickie DIALOG, 2005 9) Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, PWN, 1999 10) Wajszczyk J., Jestem więc myślę. Łamigłówki logiczne., Książka i Wiedza, 2003
UwagiCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności myślenia logicznego, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.