Służby specjalne a terroryzm

Special Services and Terrorism

2019L

Kod przedmiotu1960S1-SST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa, Prawne podstawy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, System bezpieczeństw
Wymagania wstępneWiedza podstawowa z zakresu przedmiotu wprowadzającego
Opis ćwiczeńWspółdziałanie służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa. System informacji służb wywiadu i kontrwywiadu. Udział służb specjalnych w operacjach pokojowych i wojskowych. Historia służb specjalnych w Polsce. Organizacja służb specjalnych w Polsce współczesnej. Praca wywiadowcza. Służby specjalne a terroryzm. Rodzaje terroryzmu. CIA, Mossad, FBI, ABW, KGB - a terroryzm.
Opis wykładówPojęcie służb specjalnych. Zakres działania służb specjalnych. Historia światowa służb specjalnych. Służby specjalne a terroryzm islamski. Współczesne środowisko bezpieczeństwa. Zarządzanie strategiczne służbami wywiadu i kontrwywiadu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie roli i znaczenia służb specjalnych w walce z terroryzmem
Literatura podstawowa1) Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie wspólczesnym, t. , , 2014, s. 2) Wojtaszczyk A.K. (red.), Polskie służby specjalne Słownik, t. , , 2011, s. 3) Faligot R., Kauffer R, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, t. , , 2006, s. 4) Żebrowski A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, t. , , 2010, s. 5) Kowalski A., Rosyjski sztylet Działalność wywiadu nielegalnego, t. , , 2013, s. 6) Kowalski A., Kontra. Sztuka walki z wywiadem przeciwnika, t. , , 2015, s. 7) Townshend Ch., Terroryzm, t. , , 2017, s. 8) S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu, t. , , 2017, s.
Literatura uzupełniająca1) Christopher A., Mitrochin W., Archiwum Mitrochina: KGB w Europie i na Zachodzie, 2001r., tom 2) Gałek B., Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, 2015r., tom 3) Christopher A., Mitrochin W., Archiwum Mitrochina: KGB i świat, 2001r., tom 4) Siemiątkowski Z., Wywiad a władza : wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, 2009r., tom
Uwagi