Terroryzm międzynarodowy

International Terrorism

2018L

Kod przedmiotu1960S1-TERM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodsatawowa znajomość nt. systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńZagrożenie terrorystyczne w Europie Terroryzm bliskowschodni. Terroryzm na kontynencie afrykańskim. Terroryzm w Azji. Al-Kaida i Państwo Islamskie
Opis wykładówGeneza terroryzmu. Rodzaje terroryzmu. Przyczyny współczesnego terroryzmu. Skutki terroryzmu dla bezpieczeństwa państw. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu. Psychologiczne przesłanki terroryzmu
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedsatwienie wiedzy na temat wpływu terroryzmu na bezpieczeństwo państwa.
Literatura podstawowaAdamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007 r.,Ebigg P, Fiedler R., Wejkszner A., Wojciechowski S., Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007 r.,Hołyst B., Terroryzm - T.1-T.2, Lexis Nexis, Warszawa 2010 r.; S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017; K. Rękawek, Człowiek z małą bombą: o terroryzmie i terrorystach, Wołowiec 2017; K. Liedel, Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca1) S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017., tom 2) Ch. Townshend, Terroryzm, Łódź 2017, tom 3) B. Hołyst, Terroryzm. T.1, Warszawa 2011., tom
Uwagi