Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Europy środkowej i wschodniej

2017Z

Kod przedmiotu1960S1-BEZPMIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości na temat polityki zagranicznej Polski
Opis ćwiczeństosunki bezpieczeństwa Polski z Rosją, Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Ukrainą, Białorusią, udział Polski w międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego
Opis wykładówBezpieczeństwo w Europie po zakończeniu II wojny światowej, Europa Środkowa w okresie zimnej wojny, rola Polski w Układzie Warszawskim, zmiany geopolityczne w Europie Środkowej po zakończeniu zimnej wojny, polska polityka bezpieczeństwa po 1989 roku
Cel kształceniaprzyswojenie podstawowej wiedzy zakresu ewolucji bezpieczenstwa międzynarodowego w Europie Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem geopolitycznej pozycji Polski
Literatura podstawowa1) A. Potyrała, S. Wojciechowski, Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, t. , Warszawa, 2014, s. 2) K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, , t. , Warszawa, 2011, s. 3) S. Koziej,, Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego, , t. , Warszawa, 2005, s. 4) A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski. , Podstawowe kategorie bezpieczeństwa, t. , Olsztyn, 2015, s.
Literatura uzupełniająca1) A. Szmulik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,, t. , Warszawa, 2011, s.
Uwagi