Historia

History

2017Z

Kod przedmiotu1960S1-HIST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski i historia powszechna XIX wieku.
Wymagania wstępneWiedza z historii Polski i historii powszechnej z zakresu szkoły podstawowej i średniej
Opis ćwiczeńStaropolskie dziedzictwo polityczne. Miejsce Polski w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Apologia i krytyka postawy politycznej Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Stalin a powstanie warszawskie. Nowej powojenne Niemcy. Wojna wietnamska.
Opis wykładówKluczowe zjawiska i procesy średniowiecznych i nowożytnych dziejów Polski i Świata. Dzieje II RP, PRL oraz geneza i pierwsze lata III Rp Historia powszechna epoki międzywojennej oraz II wojny światowej. Świat w epoce zimnej wojny.
Cel kształcenia-analiza i rozumienie: -stosunków wewnętrznych państwa polskiego w XX w. -położenia między narodowego Polski w XX w.
Literatura podstawowaBankowicz B., M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX w., Kraków 1996. Czubiński A., Historia powszechna XX w., Poznań 2003. Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2002. Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992. Kennedy P., Mocarstwa świata, Warszawa 1994. Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1914-1939, Gdańsk 1990. Podhorodecki L., Historia Polski 1796-1996, Warszawa 1997. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1990, Warszawa 1991. Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990.
Literatura uzupełniająca1) Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., 2002r., tom 2) Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, 1971r., tom 3) Patek A., Najnowsza historia świata 1945-1995, 1997r., tom
Uwagi