Obrona cywilna

Civil defense

2019L

Kod przedmiotu1960S1-OBCYW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńRola i znaczenie Obrony Cywilnej w systemie obronnym Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcjonowanie Obrony Cywilnej w różnych stanach gotowości obronnej państwa – podstawy prawne. Zasadnicze uregulowania, procedury aktywacji sił i środków oraz funkcjonowanie systemu ochrony ludności w Unii Europejskiej. Aktualne problemy dotyczące realizacji zadań humanitarnych zawartych w prawie genewskim. Plany Obrony Cywilnej.
Opis wykładówGeneza Obrony Cywilnej oraz jej podstawowe uregulowania w prawie międzynarodowym. Implementacja zapisów dotyczących Obrony Cywilnej do prawodawstwa polskiego. Realizacja zadań Obrony Cywilnej w świetle ustawodawstwa Rzeczpospolitej Polskiej. Zadania organów władzy państwowej w zakresie ochrony ludności. Kierunki transformacji systemu Obrony Cywilnej do systemu ochrony ludności. Zasady funkcjonowania ochrony ludności w Unii Europejskiej oraz wybranych państwach europejskich.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania Obrony Cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej, jej aktualnego stanu w oparciu o aktualne uwarunkowania prawne. Zapoznanie z aktualnymi tendencjami do transformacji systemów OC i ochrony ludności. Przedstawienie zasad ochrony ludności funkcjonujących w Unii Europejskiej.
Literatura podstawowa1) PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. KONTROLA NIK , 2011r., 2) STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, 2014r., 3) MIĘDZYNARODOWE PRAWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH. ZBIÓR DOKUMENTÓW, 1991r., 4) OCHRONA LUDNOŚCI W CZASIE POKOJU ORAZ W OKRESIE KRYZYSU I WOJNY, 2010r., 5) OBRONA CYWILNA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2012r.
Literatura uzupełniająca1) PROGRAM DOSKONALENIA OBRONY CYWILNEJ 2013-2021, tom 2) J.Dobrowolska –Polak, LUDNOŚĆ CYWILNA W CIENIU WOJNY, 2011r., tom 3) PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. KONTROLA NIK – 2011 , tom 4) W. Kitler, A. Skrabacz, BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI CYWILNEJ. POJĘCIE, ORGANIZACJA I ZADANIA W CZASIE WOJNY, KRYZYSU I POKOJU, 2010r., tom
Uwagi