Praktyka

2019Z

Kod przedmiotu1960S1-PRAK
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi