Polityka bezpieczeństwa UE

Security Policy of the European Union

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-PVUE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi