Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

2019L

Kod przedmiotu1960S1-SEMDYPL3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych
Opis ćwiczeńZapoznanie z procesem prowadzenia badań naukowych oraz systematyczne przygotowywanie pracy dyplomowej. Pogłębianie wiedzy dotyczącej efektywnego i poprawnego planowania procesu badawczego. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania postawionych celów badawczych. Omawianie sprawdzonych przez promotora części prac dyplomowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikacja hipotez, formułowanie konkluzji i wyprowadzanie wniosków. Nanoszenie uwag promotora. Wspieranie studentów w przezwyciężaniu problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa1) Żebrowski Waldemar, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, t. , , 2008, s. 2) Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, t. , , 2003, s. 3) Korzeniowski Ryszard, Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, t. , , 2013, s.
Literatura uzupełniająca1) Chodubski Andrzej, Wstęp do badań politologicznych, 2004r., tom 2) Sułek Mirosław, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, 2004r., tom 3) Jemioło, Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, 2008r., tom 4) Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999r., tom
Uwagi