Wiedza o państwie i prawie

Knowledge of State and Law

2017Z

Kod przedmiotu1960S1-WOPIP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWOS
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o państwie i prawie
Opis ćwiczeńpojęcia państwa, koncepcje genezy państwa, pojęcie i koncepcje prawa
Opis wykładówpaństwo - koncepcje genezy, formy; pojęcie prawa
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy o regułach determinujących funkcjonowanie współczesnych państw. Analiza procesu ewolucji państwa, jego celów i funkcji na tle przemian dziejowych. Celem jest pokazanie istoty współczesnych państw demokratycznych w kontekście znaczenia tych dwóch pojęć. Istotne jest poznanie zagadnień związanych z istotą współczesnego państwa prawa, a także pojęć normy prawnej oraz źródeł prawa. Pozwoli to na wyciągniecie wniosków dotyczących relacji państwa i prawa.
Literatura podstawowaLITERATURA PODSTAWOWA 1) Wojtaszczyk A., Jakubowski W., 2007r., "Społeczeństwo i polityka", wyd. Warszawa, 2) Sartori G., 2002r., "Teoria demokracji", wyd. Warszawa , 3) Zieliński E., 1998r., "Nauka o państwie i polityce", wyd. Warszawa, 4) Wojtaszczyk K.A. , 2002r., "Kompendium wiedzy o państwie współczesnym", wyd. Warszawa.
Literatura uzupełniająca1) Wojtaszczyk, Jakubowski, Załęski, System rządów, t. , Warszawa, 2017, s.
Uwagi