Wykład monograficzny

2018L

Kod przedmiotu1960S1-WYKMONbp
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty związane z problematyką bezpieczeństwa
Wymagania wstępneZnajmość podstawowej terminologii z zakresu teorii stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeńśtwa narodowego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówEwolucja idei integracji europejskiej, deklaracja Szumana, plan Plewena, instytucjonalny rozwój wspólnot europejskich, istota bezpieczeństwa europejskiego po drugiej wojnie światowej, unijna polityka obrony i bezpieczeństwa, zagrożenia globalne a bezpieczeństwo we współczesnej Europie, idea utworzenia armii europejskie, oraz wzmocnienia integracji w zakresie obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich.
Cel kształceniaCelem jest zapoznanie studenta z koncepcjami, problemami integracji europejskiej w zakresie obrony i bezpieczenswa oraz z instytucjami UE odpowiadajacymi za polityke biezpieczenstwa.
Literatura podstawowa1) Tyrczynski, Bezpieczenstwo Europejskie: system, instytucje, funkcjoonowanie, t. , , 2011, s. 2) Lastawski, Historia integracji europejskiej, t. , , 2011, s.
Literatura uzupełniająca1) Cziomer, Miedzynarodowe bezpieczenstwo energetyczne XXI wieku, 2009r., tom 2) Tyrczynski, Bezpieczenstwo Europejskie: system, instytucje, funkcjoonowanie, 2011r., tom 3) Zieba, Instytucjonalizacja bezpieczenstwa europejskiego, 2004r., tom 4) Lastawski, Historia integracji europejskiej, 2011r., tom 5) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michalowska-Gorywoda, Integracja Europejska, 2007r., tom
Uwagi-