Bezpieczeństwo energetyczne państwa

State’s Energy Security

2019L

Kod przedmiotu1960N2-BEP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza za zakresu polityki gospodarczej i energetycznej państwa
Opis ćwiczeńanaliza węzłowych zagadnień bezpieczeństwa energetycznego Polski: uwarunkowań geopolitycznych, rozwiązań prawnych i instytucjonalnych oraz elementów bilansu energetycznego
Opis wykładówanaliza teoretycznych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego państwa
Cel kształceniazaznajomienie studentów z głównymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa energetycznego państwa
Literatura podstawowa1) Mariusz Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, t. ., Warszawa, 2014, s. . 2) Ewelina Kochanek, Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, t. ., Szczecin, 2014, s. .
Literatura uzupełniająca1) A. Chmielewski, wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, 2009r., tom ., .s. 2) E. Cziomer, wyd. Kraków, Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, 2008r., tom ., .s.
Uwagi-