Bezpieczeństwo państwa w polskim dyskursie politycznym

National Security in Political Discourse in Poland

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-BPWPDP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
Wymagania wstępneZnajomość geopolitycznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Opis ćwiczeńAnaliza programów polskich partii politycznych w kontekście problematyki bezpieczeństwa narodowego.
Opis wykładówDefinicja dyskursu politycznego. Rodzaje dyskursu politycznego. Język polskiej polityki. Akcesja Polski do Paktu Pólnocnoatlantyckiego w polskim dyskursie politycznym. Integracja Polski z Unią Europejską w polskim dyskursie politycznym. Stosunki z państwami sąsiedzkimi Rzeczypospolitej Polskiej w polskim dyskursie politycznym
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat dyskursu politycznego dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Celem jest także opanowanie umiejętności analizowania treści przekazów dotyczących bezpieczeństwa narodowego.
Literatura podstawowa1) red. A. Jarosz, K. Olszewski, Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. T.1. Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, UMK , 2011 2) Pawlikowska I., Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, Mado, 2006 3) Czechowska L., Bierowiec M., Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. T.2. Stosunki polityczne i gospodarcze, UMK, 2011
Literatura uzupełniająca1) Balczyńska-Kosman A., wyd. „Środkowoeuropejskie studia polityczne”, Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, 2013r., tom 2, 143-153s. 2) Lewandowski A., wyd. "Historia i polityka", Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej głównych nurtów polskiej prawicy obecnych w Akcji Wyborczej Solidarność, 2013r., tom 9, 29-43s. 3) Bojarowicz T., wyd. MADO, Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, 2013r., tom
Uwagi