Biały wywiad a bezpieczeństwo międzynarodowe

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-BWABM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Filipkowski, W. Mądrzejowski, Biały wywiad Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki, ., 2011 2) K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, ., 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi