Historia bezpieczeństwa świata i Polski

History of the seciruty of the World and Poland

2019L

Kod przedmiotu1960N2-HBSIP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski i historia powszechna XIX wieku.
Wymagania wstępneWiedza z historii Polski i historii powszechnej z zakresu szkoły podstawowej i średniej
Opis ćwiczeń1. Dzieje porządku bezpieczeństwa obszaru śródziemnomorskiego w czasach starożytnych 2. Porządek europejski epoki średniowiecza. 3. Porządek europejski wczesnej nowożytności 4. Porządek europejski w XIX w. 5. Porządek europejski w XX w. 6. Dzieje bezpieczeństwa Polski piastowskiej 7. Historia bezpieczeństwa I RP 8. Historia bezpieczeństwa II RP 9. Najnowsze dzieje bezpieczeństwa Polski
Opis wykładów1. Dzieje porządku bezpieczeństwa obszaru śródziemnomorskiego w czasach starożytnych 2. Porządek europejski epoki średniowiecza. 3. Porządek europejski wczesnej nowożytności 4. Porządek europejski w XIX w. 5. Porządek europejski w XX w. 6. Dzieje bezpieczeństwa Polski piastowskiej 7. Historia bezpieczeństwa I RP 8. Historia bezpieczeństwa II RP 9. Najnowsze dzieje bezpieczeństwa Polski
Cel kształceniaRozumienie podstawowych problemów bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów
Literatura podstawowa1) H. Kissinger, 1) H. Kissinger, Porządek światowy, Czarne, 2016 2) P. Piotrowski, 5. , INP UWM, 2015 3) P. Kenedy, Mocarstwa świata, Książka i Wiedza, 1994 , Czarne, 2016 2) P. Piotrowski, Historia bezpieczeństwa, w: Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, pod red. A. Żukowskiego i innych, INPUWM, 2015 3) P. Kenedy, Mocarstwa świata, Książka i Wiedza, 1994
Literatura uzupełniająca1) A. Nowak, Uległość czy niepodległość, Biały Kruk, 2014 2) P. Wieczorkiewicz, Między dwoma wrogami , Wydawnictwo LTW, 2014
Uwagibrak uwag dodatkowych