Metodologia badań bezpieczeństwa

Methodology of safety

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-MBB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceLogika
Wymagania wstępneZapoznanie się ze współczesnym modelem racjonalizmu oraz poznania naukowego
Opis ćwiczeńpotrzeba bezpieczeństwa, źródła zagrożeń bezpieczeństwa, mechanizmy autodestrukcyjne, patologie społeczne, kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa, społeczne kompnenty bezpieczeństwa, terroryzm jako zjawisko oraz fanatyzm religijny, religie a zagrożenie bezpieczeństwa, pokój jako wyzwanie moralne
Opis wykładówpojęcie bezpieczeństwa, antropologiczne oraz psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa, społeczno-kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa, bezpieczeństwo jako przedmiot nauki, interdyscyplinarność i swoistość nauk o bezpieczeństwie, podstawowe metody badań bezpieczeństwa
Cel kształceniazapoznanie z historią, przedmiotem oraz metodami stosowanymi w naukach o bezpieczeństwie
Literatura podstawowa1) K. Drabik, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne,, AON, 2013 2) A. Globler, Metodologia nauk, Znak, 2006 3) T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, 2008 4) B. Hołyst, Bezpieczeństwo, t. I-IV, UJ, 2014-2016 5) P. D. Williams red., Studia bezpieczeństwa, UJ, 2012
Literatura uzupełniająca1) W. Pokruszyński, wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, 2011r., tom 2) S. Sulowski red., wyd. Znak, Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, 2015r., tom
Uwagi