Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne

International energy security

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-MBE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMiędzynarodowe stosunki polityczne
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych
Opis ćwiczeńanaliza polityki energetycznej poszczególnych państw na podstawie case studies
Opis wykładówprezentacja polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski, innych państw europejskich (w tym Rosji) oraz USA, państw Afryki i Azji
Cel kształceniazapoznanie się z uwarunkowaniami międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego
Literatura podstawowa1) E. Cziomer, Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, t. ., Kraków, 2008, s. . 2) M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, t. ., Warszawa, 2010, s. .
Literatura uzupełniająca1) R. Riedel, wyd. Toruń, Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii, w: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, 2010r., tom ., .s. 2) R. Riedel, wyd. Warszawa, Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne, 2010r., tom ., .s. 3) A. Chmielewski, wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, 2009r., tom ., .s.
Uwaginie dotyczy