Międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe

2020L

Kod przedmiotu1960N2-MBF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Raczkowski , 2012r., "Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem", wyd. Wolters Kluwer Polska , 2) U. Beck, 2012r., "Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu światowego bezpieczeństwa", wyd. Scholar, 3) P. Wawrzyk, 2012r., "Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej", wyd. Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 4) red. J. Nowakowski , 2010r., "Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu", wyd. Difin , 5) M. Lipiński , 2009r., "Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku", wyd. One Press, Helion, 6) J. K. Solarz , 2008r., "Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego", wyd. PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi