Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Economic International Relations

2019L

Kod przedmiotu1960N2-MSE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych kategorii pojęciowych z zakresu ekonomii
Opis ćwiczeńMotywy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw Formy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw
Opis wykładówWprowadzenie do zagadnień międzynarodowych stosunków ekonomicznych Mechanizmy i związki przyczynowo-skutkowe w międzynarodowych relacjach ekonomicznych Istota gospodarki światowej Cechy współczesnej gospodarki światowej Istota, zakres i rodzaje międzynarodowych stosunków gospodarczych Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
Cel kształceniaPrzedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych, procesu ich ewolucji oraz ukazanie związków przyczynowo-skutkowych w ekonomicznych relacjach międzynarodowych
Literatura podstawowa1) T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, 2006 2) T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, 2006 3) K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, 2011 4) K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, 2011 5) M. Bojańczyk, Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej, Uczelnia Vistula, 2014 6) M. Bojańczyk, Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej, Uczelnia Vistula, 2014 7) red. K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, 2012 8) red. K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, 2012 9) D. Ćwikowski, Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, CEDEWU, 2016 10) D. Ćwikowski, Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, CEDEWU, 2016 11) P. Zwiech, Nierówności ekonomiczne w Polsce, WNUS, 2016 12) P. Zwiech, Nierówności ekonomiczne w Polsce, WNUS, 2016
Literatura uzupełniająca1) R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, red. , wyd. PWE, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, 2012r., tom
Uwagi