Obwód kaliningradzki FR a bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego

Kaliningrad Region and the Security in the Baltic Sea Region

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-OKFRBRMB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa narodowego
Opis ćwiczeńHistoria Prus Wschodnich. Powstanie obwodu kaliningradzkiego - rola mocarstw Geopolityczne położenie obwodu kaliningradzkiego. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna obwodu kaliningardzkiego. Uwarunkowania geograficzne i demograficzne obwodu kaliningradzkiego Życie polityczne w obwodzie kaliningradzkim
Opis wykładówBezpieczeństwo morskie - definicje i klasyfikacje. Współpraca obronna w regionie Morza Bałtyckiego Rola i zadania Rady Państw Morza Bałtyckiego. Rola i zadania Grupy Północnej Obwód kaliningradzki jako enklawa Współpraca
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie roli i znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego FR dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Rokiciński K., wyd. Bel Studio, Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim, 2006r., tom 2) Palmowski T., wyd. ., Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej?: monografia społecznogospodarcza, 2013r., tom 3) Ligęza K., Bezpieczeństwo morskie państwa: zasady wykorzystania marynarki wojennej, 2014r., tom 4) Sakson A., wyd. Instytut Zachodni, Od Kłajpedy do Olsztyna : współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, 2011r., tom
Uwagi