Państwa upadłe a bezpieczeństwo międzynarodowe

Failed States and International Security

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-PUABM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceStosunki międzynarodowe
Wymagania wstępnePodstawowych wiedza o państwie i stosunkach międzynarodowych
Opis ćwiczeńZjawiska i cechy charakterystyczne państw dysfunkcyjnych, państwa upadłe a bezpieczeństwo międzynarodowe, system polityczny jako przyczyna dysfunkcjonalności państwa, zagrożenia transportu morskiego a państwo upadłe, interwencja militarna w państwach dysfunkcyjnych, indeks państw upadłych i analiza wybranych przypadków w różnych rejonach świata, ich przyczyny, skutki wewnętrzne oraz międzynarodowe; m.in. Afganistan, Irak, Ukraina, Demokratyczna republika konga, Somalia, Syria, Yemen, Czad, Republika środkowej Afryki, Sierra Leone, Pakistanu, Jemen oraz inne wybrane państw w Europie, w Azji, w Afryce oraz w Ameryce Południowej.
Opis wykładówPojęcia państwa, powstanie i upadek państwa, tożsamość prawno międzynarodowe państwa, pojęcia państwa upadłego, indeks państw upadłych i kryteria jego sporządzania, przyczyny i zjawiska kryzysu państw upadłych, skutki stanu upadłości bądź kryzysu państwa, państwa upadłe jako czynniki destabilizujących w stosunkach międzynarodowych, próba rozwiązania problemu państw upadłych terroryzm a państwo upadłe, Państwa dysfunkcyjne w Afryce, interwencja humanitarna w państwach upadłych, w Liberii, w Iraku, w Somalii, w Rwandzie, w Kosowie i w Timorze Wschodnim.
Cel kształceniazaznajomienie się ze zjawiskami upadku struktur władzy państwowej, przyczyny związane z rozkładem społeczeństwa, infrastruktury państwowej i cywilnej, załamaniem gospodarki, konfliktami zbrojnymi i naruszeniami praw człowieka w różnych częściach świata.
Literatura podstawowa1) Kłosowicz R., Mania A. (red.),, Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, , Wydawnictwo UJ, Krakó, 2012 2) R. Kłosowicz,, Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków, 2014. 3) Kuźniar R.,, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa , 2012 4) Rotberg R., When States Fail: Causes and Consequences, Princeton University Press, 2003
Literatura uzupełniająca1) Toś A.,, Somalia: polityczne, społeczne i gospodarcze skutki upadku państwa, , 2010r., tom 2) Sułek M.,, wyd. WUW, Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, 2009r., tom
Uwagi