Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Thesis II

2019L

Kod przedmiotu1960N2-SEMDYP2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich , , Olsztyn 2013. , INP UWM, 2008 2) Babbie E., Badania społeczne w praktyce , PWN, 2003 3) Jemioło T., Dawidczyk A, Wprowadzenie do metodologii badan bezpieczeństwa, AON, 2008 4) Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi