Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-SEMDYP3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich , INP UWM, 2008 2) Jemioło, widczyk, Wprowadzenie do metodologii badan bezpieczeństwa, AON, 2008 3) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi