Biały wywiad a bezpieczeństwo międzynarodowe

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-BWABM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Filipkowski, W. Mądrzejowski, Biały wywiad Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki, t. , , 2011, s. 2) K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, t. , , 2011, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi