Biały wywiad a bezpieczeństwo międzynarodowe

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-BWABM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń studenci będą zobowiązani do śledzenia otwartych źródeł informacji w następujących obszarach: Zagrożenia militarne i zbrojenia. Bezpieczeństwo energetyczne. Terroryzm międzynarodowy – bieżące problemy i zagrożenia. Polityka międzynarodowa krajów grupy G7, Unii Europejskiej i Rosji.
Opis wykładówIstota białego wywiad w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego - wstęp do przedmiotu; Wprowadzenie w tematyki przedmiotu - podstawowe pojęcia; Uregulowania prawne ochrony informacji, a pozyskiwanie i przetwarzanie wiedzy z otwartych źródeł informacji. Akty prawne normujące pozyskiwanie i przetwarzanie informacji uzyskanych z przestrzeni publicznej. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji. Biały wywiad jako podstawowy zakres działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Modus operandi służb specjalnych prowadzących działania globalne.Biały wywiad narzędziem walki politycznej na arenie międzynarodowej. Rola służb prasowych gabinetów politycznych w pozyskiwaniu i informacji na potrzeby polityczne. Publiczne bazy danych źródłem informacji międzynarodowych korporacji w walce o dominację na rynkach światowych. Wywiad gospodarczy - obszary działalności. Analiza pozyskiwanych informacji i wykorzystanie narzędzi do ich przetwarzania. Zarządzanie przestrzenią informacyjną w kontekście ochrony interesów państwa na arenie międzynarodowej. Dezinformacja. Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działaniach dezinformacyjnych na kierunku politycznym, militarnym i gospodarczym.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z węzłowymi zagadnieniami odnoszącymi się do relacji między białym wywiadem a bezpieczeństwem międzynarodowym
Literatura podstawowa1) W. Filipkowski, W. Mądrzejowski, Biały wywiad Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki, t. , , 2011, s. 2) K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, t. , , 2011, s.
Literatura uzupełniająca1) K. Liedel, P. Piasecka (red. naukowa), wyd. ., Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, 2009r., tom
Uwagi-