Euroatlantyckie struktury bezpieczeństwa

2020L

Kod przedmiotu1960S2-ESB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowatest
Literatura uzupełniająca
Uwagi