Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Economic International Relations

2019L

Kod przedmiotu1960S2-MSE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych kategorii pojęciowych z zakresu ekonomii
Opis ćwiczeńMotywy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw Formy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw
Opis wykładówWprowadzenie do zagadnień międzynarodowych stosunków ekonomicznych Mechanizmy i związki przyczynowo-skutkowe w międzynarodowych relacjach ekonomicznych Istota gospodarki światowej Cechy współczesnej gospodarki światowej Istota, zakres i rodzaje międzynarodowych stosunków gospodarczych Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
Cel kształceniaPrzedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych, procesu ich ewolucji oraz ukazanie związków przyczynowo-skutkowych w ekonomicznych relacjach międzynarodowych
Literatura podstawowa1) Oziewicz Ewa, Michałowski Tomasz red., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, 2013 2) P.Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, 2008 3) J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, 2010
Literatura uzupełniająca1) R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, red. , Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, 2012
Uwagi