Negocjacje międzynarodowe

International negotiations

2019L

Kod przedmiotu1960S2-NEGM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy komunikacji
Wymagania wstępneZnajomość terminów na temat komunikacji, negocjacji, mediacji
Opis ćwiczeńNegocjacje jako komunikacja Komunikacja werbalna i niewerbalna Uwarunkowania ideologiczne w negocjacjach Taktyki i techniki negocjacyjne: przygotowanie do negocjacji, przebieg procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne, taktyki negocjacyjne (ustępstwa, obietnice, groźby, blefowanie, zobowiązania), przełamywanie impasu, faza finalizacji, ochrona przed podstępnymi taktykami. Cechy dobrego negocjatora. Etyka w negocjacjach
Opis wykładówPojęcie i istota dyplomatycznych negocjacji międzynarodowych Ujęcia teoretyczne negocjacji międzynarodowych Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach kulturowych (Rosja, USA, Chiny, Japonia, Niemcy) Sytuacja negocjacyjna i środowisko negocjacji międzynarodowych Uwarunkowania procesu negocjacyjnego: psychologia, kultura, ideologia. Problematyka teorii wpływania na innych, narzędzia wpływu. Elementy podstaw retoryki i erystyki.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu teorii i praktyki negocjacji międzynarodowych, w tym, na trmat retoryki, erystyki, umiejętności przekonywania, argumentowania, autoprezentacji, przygotowania i prowadzenia negocjacji i mediacji.
Literatura podstawowa1) S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2013 2) J. Bryła, Negocjacje międzynarodowe, Poznań, 1999 3) M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa, 2009 4) K. Bachamn, K. Decko, A Rusek (red.), Kiedy związane ręce zapewniają przewagę: siła przetargowa Unii Europejskiej w negocjacjach międzynarodowych,, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca1) A. Kulawik, Strategie i taktyki negocjacyjne na arenie międzynarodowej (Hiszpania, Chiny, USA), Warszawa 2011, tom 2) H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2009, tom 3) M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009, tom 4) W. Mastenbroek, Negocjowanie, Warszawa 1999, tom 5) J. Waszkiewicz, Jak Polak z Polakiem? Szkice o kulturze negocjowania, Warszawa 1999, tom 6) J. Stelmach, B. Brożek, wyd. Kraków, Negocjacje, 2014r., tom
Uwagi