Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

Defence Law of Poland

2019L

Kod przedmiotu1960S2-PORZP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenauk ao państwie i prawie
Wymagania wstępnepodstwowa wiedza o prawie
Opis ćwiczeńanaliza podstawowych instrumentów prawnych w zakresie prawa obronnego RP; kompetencje organów władzy w zakresie obronności RP;
Opis wykładówKonstytucyjne podstawy obronności RP; kompetencje konstytucyjnych organów władzy w zakresie obronności RP; czas i stan wojny - pojęcie; stany nadzwyczajne w RP; dokumenty rządowe w zakresie obronności RP; reformowanie SZ RP i dowodzenia
Cel kształceniaPoznanie podstaw prawnych systemu obrony RP.
Literatura podstawowa1) Paweł Bała,, "Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej", , Warszawa, 2014r 2) Marian Kuliczkowski, "Przygotowania obronne w Polsce : uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji"., Warszawa, 2013r
Literatura uzupełniająca1) Bojarski, wyd. Warszawa, Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, , 2017r., tom
Uwagi