Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-RIB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anioł W., Paradoksy globalizacji , Warszawa, 2005 2) Kużniar R, Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku,, Warszawa, 2005 3) R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi