Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Thesis II

2019L

Kod przedmiotu1960S2-SEMDYP2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn 2008; Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003; Jemioło T., Dawidczyk A, Wprowadzenie do metodologii badan bezpieczeństwa, Warszawa, 2008; Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Olsztyn 2013., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi