Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

MA Seminar and Thesis IV

2020L

Kod przedmiotu1960S2-SEMDYP4
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski W. , Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 3) Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi