Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

2020L

Kod przedmiotu1960N2-BEKP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych kategorii pojęciowych z zakresu ekonomii
Opis ćwiczeńAnaliza zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie mikro (przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe) • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie makro (państwo) • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie międzynarodowym (ugrupowania integracyjne) • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie światowym • Instytucje i organy państwa nadzorujące bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Opis wykładów1. Bezpieczeństwo ekonomiczne – ewolucja pojęcia 2. Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres bezpieczeństwa ekonomicznego 4. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego 5. Pomiar bezpieczeństwa ekonomicznego 6. Zagrożenia bezpieczeństwa RP w ujęciu sektorowym • Bezpieczeństwo finansowe • Bezpieczeństwo socjalne • Bezpieczeństwo żywnościowe • Bezpieczeństwo infrastrukturalne • Bezpieczeństwo informacyjne i technologiczne • Bezpieczeństwo ekologiczne
Cel kształceniazapoznanie studentów z katalogiem zjawisk, zagrożeń oraz procesów, jakie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa tak w skali krajowej jak i międzynarodowej
Literatura podstawowa1) K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, 2011 2) T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marze, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia , 2016 3) M. Bojańczyk, Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej, Vistula, 204
Literatura uzupełniająca1) K. Raczkowski,(red.), wyd. Wolters Kluwer, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, 2012r., tom 2) D. Ćwikowski, wyd. CEDEWU, Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, 2016r., tom 3) P. Zwiech, wyd. WNUS, Nierówności ekonomiczne w Polsce, 2016r., tom
Uwagi