Bezpieczeństwo transgraniczne

Cross-border security

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-BEZPT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruszczak, Współpraca policyjna w UE w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Kraków, 2012 2) Magierek, Rola Straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004), Toruń, 2011 3) Trojanowska-Strzęboszewska, Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych UE, Warszawa, 2011 4) Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi