Bezpieczeństwo zewnętrznych granic RP

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-BZGRP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaSystem ochrony granicy państwowej, red. B. Wiśniewski. Ustawa o ochronie granicy państwowej. Kodeks graniczny Schengen
Literatura uzupełniająca
Uwagi