Bezpieczeństwo zewnętrznych granic RP

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-BZGRP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstwy bezpieczeństwa RP, system polityczny i prawny UE
Wymagania wstępnePodstawy bezpieczeństwa RP, system polityczny i prawny UE
Opis ćwiczeńPojęcie granicy wewnętrznej i zewnętrznej. Bezpieczeństwo granic I i II RP. Specyfika granicy Polski współczesnej. Schengen i Eurosur. Administracja publiczna i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrznych granic. Frontex. System bezpieczeństwa zewnętrznych granic.
Opis wykładówPojęcie granicy zewnętrznej. Kodeks graniczny Schengen. System bezpieczeństwa zewnętrznych granic.
Cel kształceniaZaznajomienie z systemem bezpieczeństwa zewnętrznych granic RP, kodeksem granicznym Schengen
Literatura podstawowa1) B. Wiśniewski., System ochrony granicy państwowej, red. , Warszawa, 2010 2) Ustawa, Ustawa o ochronie granicy państwowej., Sejm, 2010 3) RUE PE, Kodeks graniczny Schengen, Sejm, 2010
Literatura uzupełniająca1) Bojarski Krzysztof, , wyd. Warszawa, Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, 2017r., tom 2) Ciecierski Marek (red. nauk.) , wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej , 2017r., tom
Uwagi