Etyka w polityce bezpieczeństwa

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-EWPB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefilozofia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu filozofii
Opis ćwiczeń1.Wprowadzenie do przedmiotu 2. Kodeksy etyczne w zawodach związanych z bezpieczeństwem (policja, wojsko, straż graniczna i inne) 3. Kategorie etyczne a bezpieczeństwo - analiza tekstów źródłowych 4. Pojęcie bezpieczeństwa w różnych religiach 5. Próba stworzenia kodeksu deontologii bezpieczeństwa
Opis wykładów1.Wprowadzenie do etyki bezpieczeństwa, etyka ogólna a etyka bezpieczeństwa 2. Koncepcja człowieka jako źródło postępowania moralnego 3. Moralny wymiar systemów politycznych 4. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i ich ocena moralna 5. Koncepcje wolności 6. Teorie sprawiedliwości 7. Doktryna wojny sprawiedliwej 8. Zabezpieczenie i polityka popierania pokoju 9. Odpowiedzialność za dobro wspólne jako kategoria moralna 10. Rola religii w bezpieczeństwie na świecie
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie i przybliżenie istoty etyki, wskazanie na fundamentalne cechy postępowania i oceny moralnej, zapoznanie z różnymi stanowiskami uzasadniania w etyce bezpieczeństwa, nabycie sprawności w korzystaniu z umiejętności intelektualnych i moralnych w świadomym i aktywnym działaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w życiu politycznym i społecznym.
Literatura podstawowa1) J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński, 2002 2) B. Sutor, Etyka polityczna, Inne, 1994 3) T, Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. I-II, WAM, 20110
Literatura uzupełniająca1) G. Sołtysiak (oprac.), wyd. wyd. ALMAMER, „Kodeksy etyczne w Polsce", 2006r., tom 2) A. Zwoliński (red.), wyd. POLWEN, „Jan Paweł II Encyklopedia nauczania społecznego", 2005r., tom
Uwagi