Fundamentalizm polityczny i religijny

2020L

Kod przedmiotu1960N2-FPIR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPojęcia: fundamentalizm, autorytaryzm, dogmatyzm, nietolerancja, etnocentryzm. Fundamentalizm poznawczy; Typologia fundamentalizmów: religijnego i politycznego; fundamentalizmy religijne: chrześcijański, islamski i inne; fundamentalizmy polityczne, fundamentalizmy ideologiczne; psychologiczne podstawy fundamentalizmu; geneza islamizmu i państwa islamskiego; islamizm w Europie; islamizm w Polsce; internet jako narzędzie upowszechniania fundamentalizmów.
Opis wykładówPojęcie fundamentalizmu i terminów bliskoznacznych; fundamentalizm polityczny, fundamentalizm religijny - pojęcia i typologia; geneza fundamentalizmów aspekty psychologiczne, polityczne, religijne; wybrane przykłady fundamentalizmów politycznego i religijnego; czy istnieją fundamentalizm islamski, fundamentalizm hinduski i fundamentalizm chrześcijański?; czym jest państwo islamskie (ISIS) i jego geneza; islam i islamiści w Europie; fundamentalizm a zamachy terorystyczne
Cel kształceniaCelem wykładu i ćwiczeń jest opis i zdefiniowanie fundamentalizmu jako takiego oraz przedstawienie jego różnych typów i wariantów w obszarze polityki i religii we współczesnym świecie.
Literatura podstawowa1) Hassan Jamsheer, , Reforma władzy i społeczeństwa w arabsko muzułmańskiej- myśli politycznej wieków XIX i XX, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, 2009 2) Jerzy Zdanowski, Bracia Muzułmanie i inni, Wydawnictwo Glob, Szczecin , 1986 3) Bassam Tibi, Fundamentalizm religijny, PWN, Warszwa, 1986 4) Andrzej Bronk, Zrozumieć świat współczesny. Studia metodologiczno-filozoficzne, TN KUL Lublin, 1998 5) Piotr Jaroszyński, Polityczny fundamentalizm, [w:] "Człowiek w Kulturze", t. 11, Lublin, 1998, s. 177-183 6) Joby Warrick, Czarne flagi. Geneza państwa islamskiego, Warszawa, 2017 7) Krzysztof Gładkowski, Religia jako narzędzie manipulacji w polityce, w: K. Gładkowski (red.), Świat po 11 września 2001, INP UWM, Olsztyn, 2003, s. 93-102
Literatura uzupełniająca1) Anne-Clémentine Larroque, wyd. Warszawa, Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich, 2015r., tom 2) Jarosław Jarząbk, Tomasz Szyszlak, wyd. Nomos, Kraków, Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie : wybrane aspekty, 2014r., tom 3) Anna Zasuń , wyd. "Res Politicae", Fundamentalizm w świetle wybranych koncepcji psychologicznych, 2015r., tom VII, 199-213s. 4) Erich From , wyd. Czytelnik, Warszawa, Ucieczka od wolności, 2014r., tom 5) Krzysztof Gładkowski (red.),, wyd. INP UWM, Olsztyn , Świat po 11 września 2001 roku, 20003r., tom
Uwagi