Informatyczne systemy bezpieczeństwa

Information systems of security

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-ISB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńSystemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu, zabezpieczanie usług aplikacyjnych i usług narzędziowych, przykłady ataków i sposoby obrony, zagrożenia technologii aplikacji internetowych, zabezpieczanie komunikacji pocztowej, integracja mechanizmów kryptograficznych z usługami pocztowymi, systemy wykrywania włamań.
Opis wykładówOchrona informacji i bezpieczeństwo systemów informatycznych: polityka bezpieczeństwa, identyfikacja, uwierzytelnianie, autoryzacja; poufność, integralność, dostępność, spójność informacji; elementy kryptografii: szyfry symetryczne, szyfry asymetryczne, zarządzanie kluczami, funkcje skrótu i podpis cyfrowy, uwierzytelnianie kryptograficzne; kontrola dostępu, ataki na systemy informatyczne, systemy kontroli dostępu, testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
Cel kształceniaKurs zapoznaje studentów z podstawami bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Literatura podstawowa1) J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PWN, 2001 2) Tadeusz Kifner, Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Helion, 1999 3) Kutyłowski M, Strothmann W., Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Read Me, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi